Drivers seat

Tijdens een project moeten er keuzes gemaakt worden tussen verschillende aanbieders in éénzelfde gebouwtechniek. SF1 verleent hierin een onafhankelijk en transparant advies, rekening houdend met uw vooropgestelde projectvisie. Indien offertes niet voldoen aan de wensen van uw project, scant SF1 verder de markt en structureert dit in een begrijpbare taal. 

 

Project support

Bij de opstart van een project is de aanwezigheid van een ruwbouwcoördinator vanzelfsprekend maar in de afwerkingsfase ontbreekt er vaak coördinatie, zeker bij de installatie van technieken. Ook tijdens deze fase blijft SF1 aan uw zijde, mede ondersteund door zijn service partners anticipeert SF1 op toekomstige obstakels die kunnen voorvallen tijdens de integratie van de gebouwtechnieken.   

 

istock-connectbox-000018362972-medium.jpg

Custom system integration

In een project komt het vaak voor dat het gebouw gebonden is aan een bepaalde verdeler van een gebouwtechniek. In de toekomst kan  een betere gebouwtechniek zich manifesteren van een andere verdeler. Veelal valt het voor dat het bestaand systeem niet de mogelijkheid biedt om een nieuw systeem te koppelen waardoor een totaalvernieuwing gewenst is met extra kosten tot gevolg.

SF1 voorziet een unieke systeemintegratie waarbinnen wij onszelf onafhankelijk opstellen ten opzichte van  fabrikanten van intelligente gebouwtechnieken. SF1 integreert op maat de gekozen gebouwtechnieken zodat het gebouw de nodige flexibiliteit heeft om te kunnen voldoen aan uw toekomstwensen. 

 

 


CONTACT

First Class Service Provider